Polityka prywatności

  1. Zatrudniamy Sp. Z O.O. z siedzibą w Nowych Iganiach, przy ul. Siedleckiej 17, 08-103 Siedlce, NIP: 8212671045. Dane osobowe są pozyskiwane i przetwarzane w sposób i na zasadach określonych w poniższej Polityce.
  2. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679/WE, ustawy o ochronie danych osobowych.
  3. Zatrudniamy Sp. Z O.O. jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, korzystamy też z usług podmiotów przetwarzających, o których mowa w art. 4 pkt. 8 RODO – przetwarzają one dane osobowe w imieniu administratora
  4. Podane przez Państwa dane wykorzystywane są tylko w celu udostępnienia szkolenia, oraz dodatkowych informacji w postaci pliku pdf.
  5. Cenimy Państwa prywatność i bezpieczeństwo, dlatego też, nie przekazujemy innym podmiotom ówcześnie podanych informacji.
  6. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności bez wcześniejszego informowania o tym Użytkowników.
+48 510 486 023